در هفته 9 ام از بارداری احتمال سقط جنین وجود دارد بنابراین بهتر است اطمینان حاصل کنید که جنین ضربان قلب دارد. این هفته اولین هفته ماه سوم بارداری است.

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری هفته نهم بارداری چندمین ماه بارداری است؟ پایان ماه دوم یا سه ماهۀ اول بارداری است.   فهرست: چه اتفاقی برای کودک می […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial