هفته 15 جنین گوشهایش شکل گرفته و قدش در حدود 11 سانتی متر یعنی تقریبا به اندازه یک پرتقال است. جنین غضزوفهایش در حال تبدیل به استخوان است.

اسفند ۱۱, ۱۳۹۷
هفته پانزدهم بارداری

هفته پانزدهم بارداری

در هفته پانزدهم بارداری سیستم قلبی- عروقی کودک به سرعت در حال رشد است، شما حتی می توانید رگ های خونی را مشاهده کنید. پوست رنگ قرمز یا صورتی پیدا می کند.
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial