هفته 14 بارداری جنین تقریبا به اندازه نصف یک موز (8.7 سانتی متر) میباشد. وزن او حدود 43 گرم است. در این هفته میتواند در کیسه آمنیوتیک ادرار کند.

اسفند ۶, ۱۳۹۷
هفته چهاردهم بارداری

هفته چهاردهم بارداری

چهره نوزاد در هفته چهاردهم بارداری بیشتر نمایان می شود. شما در حال حاضر می توانید خطوط بسیار دقیق تری از چهره آینده نوزاد را ببینید. چشم های نوزاد بزرگتر می شوند، با این حال، پلک های آن هنوز بسته هستند. کرک ها شروع به شکل گیری می کنند. 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial