هفته ی چهاردهم دستان جنین به تناسب بدن او رشد بیشتری کردده و جنین میتواند انگشت شست خود را بمکد. وزن او حدود 43 گرم میباشد.

اسفند ۶, ۱۳۹۷
هفته چهاردهم بارداری

هفته چهاردهم بارداری

چهره نوزاد در هفته چهاردهم بارداری بیشتر نمایان می شود. شما در حال حاضر می توانید خطوط بسیار دقیق تری از چهره آینده نوزاد را ببینید. چشم های نوزاد بزرگتر می شوند، با این حال، پلک های آن هنوز بسته هستند. کرک ها شروع به شکل گیری می کنند. 
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial