هفته نهم در قسمت مالات سایت مرکز تصویربرداری دکتر شاکری به طور مفصل به همراه شکل تقریبی جنین بحث شده است. پیشنهاد میشود مطالعه کنید.

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری هفته نهم بارداری چندمین ماه بارداری است؟ پایان ماه دوم یا سه ماهۀ اول بارداری است.   فهرست: چه اتفاقی برای کودک می […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial