زایمان کاذب چیست : انقباضات رحمی بدون درد و مکرری است که نزدیک به تاریخ زایمان واقعی، اتفاق می افتد.

بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
زایمان کاذب چیست

زایمان کاذب چیست؟

زایمان کاذب چیست؟ زایمان کاذب : وقتی به تاریخ زایمان خود نزدیک می شوید، ممکن است انقباضات رحمی بدون درد و مکرری را احساس کنید، و تا […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial