تصویربرداری پزشکی صحیح و دقیق مهمترین و اولین راه درمان است. تشخیص اولین راه درمان و مراجعه به یک مرکز تخصصی تصویربرداری بسیار دارای اهمیت میباشد.

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶
رادیولوژیست

رادیولوژیست ها

رادیولوژیست ها دکترهای پزشکی یا دکترهای آسیب شناسی پزشکی هستند که به تشخیص و درمان بیماریها و آسیب دیدگی ها با استفاده از تکنیک های تصویربرداری […]
صفحه اینستاگرام ما
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial