جستجو

رادیولوژیست ها

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

رادیولوژیست ها دکترهای پزشکی یا دکترهای آسیب شناسی پزشکی هستند که به تشخیص و درمان بیماریها و آسیب دیدگی ها با استفاده از تکنیک های تصویربرداری پزشکی مثل اشعه ایکس(سی تی اسکن) و مقطع نگاری رایانه ای ،تصویرسازی تشدید مغناطیسی(ام آر آی) ، پزشکی هسته ای ،مقطع نگاری با نشر پزیترون( پی ای تی) و سونوگرافی مختص است.

رادیولوژیست ها از مدارس معتبر پزشکی فارغ التحصیل میشوند ،در امتحانات گواهینامه قبول میشوند و بعد از آن به کامل کردن آموزش پزشکیِ حداقل ۴ ساله ی تحصیلات تکمیلی پزشکی خاص در میان دیگر مباحث ادامه می دهند :

امنیت و حفاظت اشعه

تاثیر اشعه بر بدن انسان

کارایی مناسب و تفسیر کیفیت رادیولوژیکی و آزمایش های تصویربرداری پزشکی

این پزشک ها اغلب یک فلوشیپ را کا