جستجو

غربالگری سه ماهه دوم

غربالگری سه ماهه دوم

غربالگری سه ماهه دوم

با توجه به شیوع نسبتاً زیاد سندرم داون طی سالهای گذشته روش‏هاى مختلفی براى تشخیص پیش از تولد این بیمارى خطرناک ابداع شده است. اما به‏ دلایل متعدد همچون به‏ دنبال داشتن خطر سقط و هزینه زیاد انجام تست