سه بعدی و چهار بعدی نوعی سونوگرافی بارداری میباشد که توسط پزشک متخصص سونوگرافیست انجام میشود.

تیر ۲۳, ۱۳۹۶
سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی سه بعدی و سونوگرافی چهار بعدی چگونه است؟

اسکن های سه بعدی هنوز قادر به نمایش تصاویری از فرزند شما در سه بعد است. اسکن های چهار بعدی نشان دهنده تصویرهای سه بعدی در حال حرکت فرزند شما است که زمان به عنوان بعد چهارم آن است.
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial