جستجو

رادیولوژیست ها

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

رادیولوژیست ها دکترهای پزشکی یا دکترهای آسیب شناسی پزشکی هستند که به تشخیص و درمان بیماریها و آسیب دیدگی ها با استفاده از تکنیک های تصویربرداری پزشکی مثل اشعه ایکس(سی تی اسکن) و مقطع نگاری رایانه ای ،تصویرسازی تشدید مغناطیسی(ام آر آی) ، پزشکی هسته ای ،مقطع نگاری با نشر پزیترون( پی ای تی) و سونوگرافی مختص است.

رادیولوژیست ها از مدارس معتبر پزشکی فارغ التحصیل میشوند ،در امتحانات گواهینامه قبول میشوند و بعد از آن به کامل کردن آموزش پزشکیِ حداقل ۴ ساله ی تحصیلات تکمیلی پزشکی خاص در میان دیگر مباحث ادامه می دهند :

امنیت و حفاظت اشعه

تاثیر اشعه بر بدن انسان

کارایی مناسب و تفسیر کیفیت رادیولوژیکی و آزمایش های تصویربرداری پزشکی

این پزشک ها اغلب یک فلوشیپ را کا

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

رادیولوژیست کیست ؟(متخصص رادیولوژی)

رادیولوژیست ها، پزشکان MDs یا افراد دارای دکترای استخوان درمانی هستند که در زمینه تشخیص بیماری ها و آسیب ها با استفاده از تکنیک های عکس برداری همچون ایکس ری، توموگرافی کامپیوتری سی تی اسکن، تصویرسازی تشدید مغناطیسیMRI ،پزشکی هسته ای، مقطع نگاری با نشر پوزیترون (PET (و فراصوت تخصص گرفته اند. پرتوشناسان از دانشگاه های معتبر پزشکی فارغ التحصیل میشوند، پس از قبولی در آزمون دریافت پروانه، یک دوره حداقل چهار ساله آموزش پزشکی تخصصی را به عنوان رزیدنت بعد از فارغ التحصیلی تکمیل میکنندبه علاوه سرفصل های دیگر ی مانند: ایمنی و حفاظت پرتو تاثیرات پرتو بر بدن انسان ارائ هو تفسیر مناسب از آزمایش های کیفی تصویر برداری رادیولوژیکی و پزشکی این پزشکان اکثرا یک دوره تخصصی هم میگذرانند. یک تا دو سال آموزش تخصصی اضافه در یک شاخه ف