جستجو

پرداخت با ussd

پرداخت با ussd
اسفند ۸, ۱۳۹۵

از این پس مراجعه کنندگان محترم می توانند با استفاده از #۲۳۲۴*۹۷*۷۸۸* به راحتی هزینه های خدمات مرکز را پرداخت نمایند.

در این روش مراجعین محترم مرکز تصویربرداری دکتر شاکری می توانند بدون معطلی پرداخت های خود را سریع و به موقع انجام دهند.

ارسال شده در اخبار مرکز توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری