جستجو

غربالگری سه ماهه اول

غربالگری سه ماهه اول
خرداد ۲, ۱۳۹۶

 

سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول

 

سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول بارداری یکی از اقدامات تخصصی جهت تشخیص پیش از تولد اختلالات کروموزومی است که به وسیله آن می توان سلامت جنین را از نظر بیماری های کروموزومی به میزان زیادی تضمین کرد.

احتمال ابتلای جنین به نقیصه کروموزومی در هر حاملگی ها وجود دارد . پایه این احتمال سن و سال مادر است چرا که با افزایش سن مادر احتمال بروز اختلالات کروموزومی بیشتر میشود .

در سالهای گذشته مطالعات بسیاری پیرامون این موضوع انجام شده است تا با روشهای غیر تهاجمی بتوان احتمال ابتلای جنین به نقایص کروموزومی  را تعیین کرد . آزمایشات غربالگری قدم بزرگی در این راستا برداشته اند و تلاش شده است به صورت آزمایش های روتین بارداری به کار گرفته شود.

چه کسانی به آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری نیاز دارند؟

گاهی چنین تصور میشود که داشتن فرزند سالم و یا نداشتن سابقه بروز اختلالات کروموزومی در خاتواده تضمین کننده سلامت جنین است . در حالی که اختلالات کروموزومی میتوانند ناشی از جهش ها بوده و به طور تصادفی در هر فردی رخ دهند . لذا انجام آزمایشات غربالگری به همه خانم های باردار توصیه می شود .

چه زمانی برای آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری مراجعه کنیم؟

نکته بسیار مهم درباره آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری زمان انجام آن است. این نوع از غربالگری تنها یک بار و در هفته های ۱۱ الی ۱۴ بارداری قابل انجام است.

آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری چگونه انجام می شود؟

برای انجام آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری نیازی به ناشتا بودن نیست و شامل دو مرحله انجام سونوگرافی NT و سونوگرافی NB و آزمایش خون مادر می شود که در زیر به تفضیل به تشریح هر یک می پردازیم.

 

کلمات کلیدی :

 

سونوگرافی NB

سونوگرافی NT

غربالگری سه ماهه اول
سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول

غربالگری سه ماهه دوم

 
ارسال شده در سونوگرافی, مقالات توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری