سی تی اسکن عضلانی- استخوانی

– بررسی سه بعدی شکستگیها و ناهنجاری های اسکلتی با سی تی اسکن مولتی اسلایس

رادیوگرافی

– بررسی طول اندامها بوسیله رادیوگرافی اسکنوگرام (با خط کش مخصوص)

– رادیوگرافیهای ایستاده از ستون فقرات با دستگاه رادیوگرافی ساده و دیجیتال

سنجش تراکم استخوان

– بررسی دانسیته استخوانی اطفال و بزرگسالان

– توانائی انجام تراکم استخوانی تمام بدن

– توانائی انجام تکنیکهای IVA از مهره ها (روبرو و نیمرخ)

– بررسی و تشخیص میزان تجمع چربی در قسمتهای مختلف بدنBCA

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial