جستجو

اندازه nt در سونوگرافی

اندازه nt در سونوگرافی
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

اندازه nt در سونوگرافی

سونوی nt

 

NT مایعی است که در گردن و قسمت پشت بدن و درست در زیر پوست قرار دارد. غلظت این مایع را می توان به طور دقیق اندازه گیری کرد که به این کار، سنجش مایع زجاجی پشت گردن یا سونوی NT می گویند. به طور نرمال، میزان این مایع کم است و در سنجش باید مقدار آن رقیق باشد.

میدانیم که مقدار این مایع میتواند در شرایط خاص، افزایش یابد و موجب غلیظ شدن سنجش NT شود. شرایطی که باعث افزایش سنجش NT می شود، شامل برخی ناهنجاری های کروموزومی می شود (مانند تریسومی ۱۳ و ۱۸) و برخی از مشکلات ساختاری (مانند ناهنجاری های قلبی). افزایش سنجش NT همیشه به این معنا نیست که کودک مشکل دارد، اما باعث افزایش ریسک می شود.

معیارهای سخت و ثبت شده ای برای سنجش دقیق مایع زجاجی وجود دارد. انجام صحیح و دقیق این سنجش از اهمیت بالایی برخوردار است تا این اطمینان حاصل شود نتیجه درست می باشد. اگر نمی توانید سنجش دقیقی از NT به دست آورید، ممکن است از شما درخواست شود در روزهای آتی برای تصاویر بیشتر مراجعه داشته باشد.

معمولا اگر کودک در شرایطی باشد که نتوان بصورت دقیق اندازه گیری کرد، بیماران مجبورند که در روز دیگر مجددا مراجعه داشته باشند.

NT = Nuchal translucency

 

ترجمه دکتر شاکری

کلمات کلیدی :

سونوگرافی
سونوگرافی غربالگری
بهترین سونوگرافی غربالگری تهران
سونوگرافی nt
بهترین سونوگرافی
بهترین سونوگرافی تهران

اندازه NT

سونوگرافی دکتر شاکری

سونوی NT