جستجو

سونوگرافی چگونه عمل می کند؟

سونوگرافی چگونه عمل می کند؟
اسفند ۸, ۱۳۹۵

این روش چگونه عمل می کند؟

تصویر برداری سونوگرافی بر همان اصل مربوط به سونار مورد استفاده توسط خفاش ها،کشتی ها و ماهی گیران بنا شده است. هنگامی که یک موج صوتی به یک شیء برخورد می کند، منعکس شده و یک پاسخ ایجاد می کند. با اندازه گیری این امواج اکو، می توان به تعیین فاصله جسم و همچنین اندازه، شکل، و قوام جسم پی برد.

در پزشکی، سونوگرافی برای تشخیص تغییر در ظاهر، اندازه، و یا حد فاصل اندام ها، بافت ها و عروق مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین می توان از آن برای تشخیص توده های غیر طبیعی سلولی مانند تومور استفاده کرد.

در یک آزمایش سونوگرافی، یک مبدل هم امواج صوتی را می فرستد و هم امواج منعکس شده را دریافت می کند. هنگامی که یک مبدل بر روی پوست فشار داده شود، یک پالس کوچک نامفهوم می فرستد و هم چنین امواج صوتی با فرکانس بالا را در بدن تولید می کند. هنگامی که امواج صوتی به اندام های داخلی بدن، مایعات و بافت ها برخورد می کند، باعث تغییر در جهت و سرعت آنها می شود و این تغییرات به حسگر برخورد می کند. این امواج به سرعت اندازه گیری شده و توسط یک کامپیوتر نمایش داده می شوند، و کامپیوتر نیز به نوبه خود یک تصویر واقعی ایجاد شده از محل آزمایش به نمایش می گذارد. یک یا چند فریم از عکس ها به عنوان تصاویر در نظر گرفته می شود. همچنین ممکن است چند حلقه فیلم به صورت ضبط شده نیز ممکن است ذخیره شود.

سونوگرافی داپلر، یک کاربرد خاص از امواج فراصوت است که، جهت و سرعت سلول های خون که در درون رگ در حرکت هستند اندازه گیری می کند. حرکت سلول های خون باعث تغییر در طول موج امواج منعکس شده می شود. یک کامپیوتر این اطلاعات را جمع آوری کرده، آنها را پردازش می کند و یک نمودار یا تصویر که نشان دهنده جریان خون در رگ های خونی است ایجاد می کند.

 

منبع: مرکز تصویربرداری دکتر شاکری 

ترجمه: دکتر شاکری


کلمات کلیدی

بهترین سی تی آنژیو تهران

بهترین سی تی اسکن تهران

بهترین ماموگرافی  ایران

بهترین ماموگرافی تهران

بهترین مرکز سنجش تراکم استخوان

رادیولوژی تهران

سنجش تراکم استخوان

سونوگرافی غربالگری

سی تی اسکن شمال تهران

ماموگرافی تهران

مراکز ماموگرافی تهران

ارسال شده در سونوگرافی, مقالات توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری