آنومالی اسکن
سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم
تیر ۲۳, ۱۳۹۶
تعیین جنسیت جنین
تعیین جنسیت جنین با سونوگرافی
تیر ۲۳, ۱۳۹۶
نمایش همه

سونوگرافی هفته بیستم بارداری

سونوگرافی هفته بیستم بارداری

سونوگرافی هفته بیستم بارداری

سونوگرافی هفته بیستم بارداری

اسکن آنومالی پیشرفته جنین

این اسکن مربوط به هفته ۲۰ بارداری اهمیت بیشتری در زمینه تست غربالگری بارداری دارد چنان چه آن می تواند هم موارد غیر طبیعی و هم جزئیات مربوط به تجزیه و تحلیل صورت گرفته توسط متخصص در مورد اختلالات را نشان دهد. به همین دلیل، این تحت عنوان اسکن آنومالی پیشرفته جنین در سه ماهه دوم بارداری نام دارد. این کار می تواند در هفته های ۱۵ تا ۲۲ بارداری انجام شود.

اسکن هفته بیستم بارداری برای این موارد استفاده می گردد:

·       کنترل آناتومی کودک

·       اندازه گیری رشد کودک شامل سر، مغز، بدن و اندام ها

·       کنترل اندام های کودک و ارگان ها برای غیر طبیعی بودن آنها

·       کنترل اندازه گیری مربوط به جفت و مایع آمینیوتیک

·       شناسایی جنسیت جنین

·       نشان دادن تصاویر سه و چهار بعدی کودک

در هفته بیستم اسکن مربوط به آناتومی و آنومالی شما را قادر می سازد تا بدن، بازوها، پاها، انگشتان و مشخصه های صورت کودکتان را ببینید. متخصص اولتراسوند به بررسی آناتومی کودک تان و مطالعه اندام های داخلی می پردازد و و با شما در مورد تصاویر روی نمایشگر صحبت می کند. در صورتی که جنسیت مبهم نباشید و شما آن را بخواهید بدانید ما می توانیم به شما در مورد جنسیت جنین بگوییم. ما به شما تصاویر پرینت شده و دیجیتال اسکن را بدون هیچ هزینه مازادی می دهیم.

اکثر بارداری ها سالم هستند و این اسکن به صورت خاصی تضمین مجددی را فراهم می سازد. در رویدادهای غیر احتمالی که هیچ گونه تغییری در رشد طبیعی مشخص نمی گردد این کار می تواند به والدین و کلینیسین ها برای برنامه ریزی مراقبتی برای بقیه دوران بارداری و تعیین زمان تولد کمک نماید.

شماا می توانید اسکن مربوط به هفته بیستم بارداری را بین هفته های ۱۸ و ۲۴ بارداری داشته باشید. شما می توانید این تاریخ ها را از روز اولین آخرین پریودتان محاسبه نمایید.

غیر طبیعی بودن های ساختاری که ممکن است در اسکن هفته بیستم شناسایی گردد

اسکن هفته بیستم بارداری می تواند مشکلات و نقص های ساختاری را تشخیص دهد که شامل مشکلات نخاعی، شکاف کام/ لب، اختلالات غضروفی ، غیر طبیعی بودن دیواره بدن، اختلالات عمده ادراری و اکثر مشکلات قلبی است و گوناگونی مربوط به این مارکرها ممکن است نشان دهنده سندروم داون باشد.

گاهی اوقات این اسکن مربوط به هفته بیستم می تواند غیر طبیعی بودن های مرتبط با اختلالات کرموزومی را مشخص نماید که در اسکن اولیه از دست رفته اند. این مساله به دلیل دقت بیشتر این تست ها است و به معرفی تست های غیر تهاجمی قبل از تولد می پردازد.

چه چیزی مورد انتظار هست

شما در این زمینه می توانید با متخصص گوش و حلق و بینی و هم متخصص سونوگرافی و هم متخصص در زمینه اختلالات تشخیصی قبل از تولد ملاقات نمایید. اسکن حقیقی در حدود ۳۰ دقیقه طول می کشد و در طول این بازه زمانی شما قادر به دیدن تصااویر سه بعدی ااز نوزادتان بر روی نمایشگر هستید.

متخصص سونوگرافی شما آناتومی کودک شما را کنترل می کند که شامل اندام ها و جفت هست و و جزئیات مربوط به اندازه گیری ها را به منظور محاسبه رشد کودک شما را می گوید. ما این اندازه گیری ها را در مقابل مجموعه ایی از چارت های رشد جنین چک می کنیم که ما از آن برای پیش بینی رشد کودک تان استفاده می کنیم. ما گزارش مربوط به این اندازه گیری ها را نگه می داریم و بنابراین ما می توانیم آنها را با اسکن های قبل و بعد مقایسه نماییم.

 

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial