جستجو

اولین استفاده از دستگاههای سونوگرافی مامایی در زنان و زایمان

اولین استفاده از دستگاههای سونوگرافی مامایی در زنان و زایمان
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶

اولین استفاده از دستگاههای سونوگرافی مامایی در زنان و زایمان

 

در سرتاسر قاره اروپا، برتییل ساندن در سوئد بررسی های خود را در سال ۱۹۵۸ به همراه آلف جوول آغاز کرد. او یک پرفسور در زمینه زنان و زایمان بود که برای اولین بار از دستگاه های اکوئی در حاملگی استفاده کرد. مطالعه بر روی کاربرد فراصوت در لوند به طور رسمی درسال ۱۹۵۳ آغاز شد و به کمک آن قلب و عروق و مغز و اعصاب مورد بررسی قرار گرفتند. ساندن در مدت ۳ هفته در سال ۱۹۶۳ در یک فرصت مطالعاتی بر روی تصویر برداری مدل B با یان دونالد ملاقات کرد. کار او در دپارتمان دونالد منجر به تحرک در ساخت نسل اول دیاسونوگراف شد که در رابطه با تز دکترای او در استفاده از سونوگرافی در زنان و زایمان بود، و تجربه او بر روی چهارصد مورد بیماری های لگن گزارش شده است.  او همچنین به مطالعه اثرات مضر ممکن فراصوت بر روی موش های باردار پرداخت و هیچ موردی پیدا نکرد. پایان نامه ساندن در مجله زنان در سال ۱۹۶۴ ارائه شد که در آن زمان اولین و جامع ترین پایان نامه ممکن در زمینه سونوگرافی مامایی در زنان و زایمان بود. در حدود همان زمان،سلزنیوا، یک شاگرد دانشمند معروف شوروی به اسم سوکولوف کار خود را بر روی استفاده از سونوگرافی در زنان و زایمان در اتحاد جماهیر شوروی سابق در اوایل سال ۱۹۶۰ منتشر کرد. خنتوف، خستوا و سکورنسکی از موسسه مرکزی آموزش پزشکی در شهر مسکو کار او را با تعداد زیادی از انتشارات خود در زمینه زنان و زایمان از سال ۱۹۶۵ به بعد ادامه دادند، آنها در این حالت از تجهیزات مدل B که در موسسه تحقیقات علمی اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده بودند استفاده می کردند. تقریبا ۹۹ درصد از این نشریات در زبان روسی بودند.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

ترجمه دکتر شاکری

 

کلمات کلیدی :

سونوگرافی

سونوگرافی غربالگری

سونوی nt

سونوی nb

سونوی آنومالی

سونوی تفضیلی

آنومالی اسکن

سونو جهت رد ناهنجاریهای جنین

سونوگرافی آنومالی

 

ارسال شده در زنان و زایمان, سونوگرافی, مقالات توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری