بارداری :

سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول(۱۱ تا ۱۳ هفتگی)

– سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم (۱۸ تا ۲۰ هفتگی)

– سونوگرافی اکوی قلب جنین

– سونوگرافی بیوفیزیکال

– سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی

  پروسیژرهای تشخیصی: – هیسترو سالپینگوگرافی H.S..G با سیستم دیجیتال – هیسترو سونوگرافی * هردوی این موارد با کاتتر مخصوص و بدون درد و عوارض جانبی انجام می گردد. – ماموگرافی دیجیتال * توانائی انجام ماموگرافی پستانهای با سایز بزرگ پروسیژرهای اینترونشنال و درمانی – بیوپسی از پستان – فیبروم های رحم   

کلمات کلیدی: غربالگری سه ماهه دوم – غربالگری سه ماهه اول

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial