کواد مارکر
بارداری و کواد مارکر
تیر ۱۴, ۱۳۹۶
دستگاه تناسلی جنین در سونوگرافی
 آیا سونوگرافی می تواند جنسیت جنین را تشخیص دهد؟
تیر ۱۶, ۱۳۹۶
نمایش همه

جزئیات اسکن آنومالی

اسکن بارداری آنومالی

اسکن بارداری آنومالی

جزئیات اسکن آنومالی

این اسکن احتمالا اسکن تشخیصی بسیار مهمی است که در بارداری انجام می شود. جنین دارای اندازه ایی درست برای داشتن اندام ها است و از این نظر ارزیابی می گردد و بنابراین متخصص سونوگرافی می تواند مشاهده کند که آیا جنین به صورت مشخصی نقص دارد یا خیر مثل اسپینا بیفدا و شکاف کام.

در صورتی که در مورد مشکلات کرموزومی نگران هستید این اسکن می توند به تشخیص مارکرهایی بپردازد که ممکن است به شما پیشنهاد دهد که کودکتان ریسک بالاتری برای این سندروم ها را دارد یا خیر. مثل های مربوط به این مارکرها ضخیم بودن پوست در زیر گردن، مایع زیادی در کلیه ها، بازوها و پاهای کوچک، سطوح روشن در قلب و یا شکم و یا کیست هایی در مغز است.

به یا داشته باشید که بیشتر کودکان نرمال هستند و این اسکن اطمینان لازم را برای اکثر بیماری ها را فراهم می سازد. این موضوع نیز جهت یادآوری اهمیت دارد که این یک تست غربالگری است که یافته های مثبت و منفی آن که در طول اسکن نشان داده می شود نمی تواند تضمین کننده هر نتیجه ایی باشد.

هدف از این اسکن عبارت است از:

  • برای تایید حاملگی درون رحمی
  • برای تعیین حیات جنین
  • نشان دادن سن دقیق بارداری
  • شناسایی و اندازه گیری ضربان قلب جنین
  • برای تعیین تاریخ دقیق زایمان
  • برای تعیین تعداد جنین
  • برای تعیین کوریونیتی و آمنیونیت در صورت حاملگی چندگانه
  • برای بررسی آسیب مشخص و در رحم و تخمدان(تجسم این ساختارها همیشه در بارداری موفقیت آمیز نیست)
  • برای شناسایی و آزمون نمودن برخی از اندام های اصلی در جنین (نرمال بودن این اندام ها نمی تواند در این مرحله تعیین گردد- به هر حال در صورتی که غیر نرمال بودن مشخصی تعیین گردد در این صورت شما به متخصص جنین شناسی ارجاع داده می شوید).

چه انتظاری از اسکن بارداری آنومالی دقیق دارید

متخصص سونوگرافی یک ژل بر روی شکم شما قرار می دهد و پروب را بر روی پوست حرکت می دهد. تصویر بر روی نمایشگری تلویزیونی نشن داده خواهد شد و بنابراین شما می توانید همه ساختارهایی را ببینید که مورد تست قرار گرفته اند.

نمایش کودک و موقعیت جفت نیز تعیین می گردد. اندازه گیری های استاندارد مربوط به بخش های بدن جنین انجام می شود. این شامل اندازه گیری های مربوط به سر، شکم و استخوان ران پا است. اندام ها یکی بعد از دیگری شناسایی می شوند و مارکرهای التراسوند به جستجو می پردازند. حجم مایع آمینیوتیک، موقعیت جفت و عروق بند ناف ارزیابی می شوند.

جنسیت جنین می تواند در این مرحله تعیین گردد و بنابراین می توانید از متخصص سونوگرافی در این مورد بپرسید.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial