تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12
تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته ۱۲
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷
 سونوگرافی تعیین جنسیت دختر و پسر در دوره جنینی و تفاوت های آنها
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
نمایش همه

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی

تفاوت سونوگرافی دختر و پسر

سونوگرافی حرفه ای کاربردهای متفاوتی دارد. یکی از کاربردهای سونوگرافی  جهت تعیین جنسیت می باشد. روش های کمی برای تشخیص جنسیت وجود دارد ( آزمایش خون و ژنتیک) ولی روش سونوگرافی متداولترین و مورد قبول ترین روش است. سونوگرافی علاوه بر اینکه برای  بررسی سلامتی جنین استفاده می شود. از هفته یازدهم میتواند جنسیت جنین را مشخص کند که به تبحر بالایی نیاز دارد.( دکتر شاکری تنا پزشک دنیاست که با قطعیت ۹۹ درصدی جنسیت جنین را در هفته یازدهم تعیین میکند.
آلت تناسلی جنین در بین پاهایش قرار دارد. اگر  این برآمدگی به صورت بیضه و آلت تناسلی مردانه باشد جنسیت جنین پسر بوده  و در صورتی که به صورت لبیا باشد جنین دختر میباشد.

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته ۱۲

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

جنین پسر در سونوگرافی هفته ۱۴

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی

جنین نوزاد برآمدگی ریزی بین پاهایش دارد که برای جنسیت  پسر آلت تناسلی برجسته همراه با کیسه بیضه و برای جنسیت دختر لبیا نام دارد.
برآمدگی متعلق به  پسر زاویه ای بیشتر از ۳۰ درجه داشته و برآمدگی  آلت تناسلی جنسیت دختر به شکل دو خط موازی با بدن میباشد.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial