هزینه سونوگرافی دکتر شاکری
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷
تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی
تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷
نمایش همه

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته ۱۲

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته ۱۲

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

جنین پسر

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی هفته 12

تفاوت جنین دختر و پسر در سونوگرافی

این عکسها صرفا برای دیدن جنین بوده و تشخیص از روی عکس فقط از طریق مشاهدات دکتر مانند حالت قرار گرفتن و … مسائل دیگر میباشد.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial