جستجو

تریپل مارکر

تریپل مارکر
تیر ۲۳, ۱۳۹۶

تریپل مارکر

 

تریپل مارکر تحت عنوان غربالگری سه گانه، تست کترینگ یا تست بارت هم نام دارد به ارزیابی مشکلات موجود در سه ماهه دوم بارداری و طبقه بندی بیماران به صورت ریسک کم و زیاد در زمینه اختلالات کرموزومی می پردازد (و مشکلات مربوط به مجرای عصبی).

عبارت تست غربالگری چند مارکری گاهی اوقات معادل تریپل مارکر به کار می رود. این عبارت می تواند شامل تست دوگانه و سه گانه باشد (در زیر توصیف شده است)

غربالگری سه گانه به اندازه گیری سطوح سرم AFP، استریول و بتا- hCG با ۷۰ درصد حساسیت و ۵ درصد میزان مثبت کاذب می پردازد. این به عنوان یک تست تکمیلی در برخی مناطق مانند آمریکا است چنان چه غربالگری چهارگانه (که در آن اینهیبین A به پنل اضافه شده و نتیجه دارای ۸۱ درصد حساسیت و ۵ درصد میزان مثبت کاذب برای تشخیص سندروم داون در هفته ۱۵ تا ۱۸ بارداری هست) و بقیه روش های تشخیصی نیز به مقدار وسیعی در کانادا و بقیه کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. غربالگری مثبت نشان دهنده افزایش خطر مربوط به نواقص کرموزومی است و چنین بیمارانی سپس به فرایندهایی خاص و بسیار حساس برای دریافت تشخیص های مطلق ارجاع داده می شوند که اغلب از طریق آمینوسنتز  و غربالگری DNA است. تست سه گانه می تواند منجر به دست یافتن به درکی در مورد فرایندهای اولیه در راستای پیشرفت های فنی شود. در برخی ایالت های آمریکا مانند میسوری، تنها تریپل مارکر به کار گرفته می شود در حالی که در کالیفرنیا کواد مارکر هم برای زنان باردار تجویز می گردد.

شرایط غربالگری شده

غیر نرمال بودن بسیار رایج که توسط تست غربالگری مشخص می گردد تریزومی ۲۱ (سندروم داون) است. علاوه بر سندروم داون، غربالگری های سه گانه و چهارگانه به ارزیابی ریسک برای تریزومی ۱۸ جنین نیز می پردازند که تحت عنوان سندروم ادوارد مشخص شده است و ممکن است منجر به مرگ جنین نیز گردد.

مقادیر اندازه گیری شده

تریپل مارکر به اندازه گیری سه سطح زیر در سرم مادر می پردازد:

آلفا- فتوپروتئین (AFP)

گنادوتروفین کوریونی انسان (hCG)

استریول غیر متمرکز

تفسیر

سطوح ممکن است نشان دهنده ریسک فزاینده ای برای شرایط خاص باشند:

AFPUE2hCGشرایط مرتبط
کمکمزیادسندروم داون
کمکمکمتریزومی ۱۸ (سندروم ادوارد)
زیادn/an/aمشکلات مربوط به مجرای عصبی (مانند اسپینا بیفیدا که ممکن است سطوح افزایش استیل کولین استراز را در مایع آمنیونی افزایش دهد)، آمفالوکلئوس، گاستروسیزیس، چندین حاملگی (مثل دوقلوها یا سه گانه) یا کم پیش بینی سن حاملگی

ریسک تخمین زده شده مورد محاسبه قرار می گیرد و برای سن بارداری در نظر گرفته می شود و این در صورتی است که مادر مبتلا به دیابت باشد، در صورتی که وی دو قلو یا چند قلو داشته باشد این روش نیز کاربرد دارد. وزن و نژاد نیز ممکن است در محاسبات لحاظ شود. بیشتر این فاکتورها بر روی سطوح مربوط به مواد اندازه گیری شده و تفسیر نتایج اثر دارند.

  • در صورتی که وزن مادر افزایش یابد، سطح آلفا فتوپروتئین سرم مادر کاهش می یابد.
  • زنان آفریقایی آمریکایی تبار دارای سطوح آلفا فتوپروتئین سرم مادر هستند که ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از زنان دیگر است که دلیل آن نامشخص است.
  • زنان مبتلا به دیابت شیرین وابسته به انسولین دارای سطوحی از آلفا فتوپروتئین سرم مادر هستند که ۲۰ درصد کمتر از بقیه مردم است.
  • داشتن چندین جنین مانند دو قلو منجر به افزایش آلفا فتوپروتئین سرم مادر می گردد زیرا هر جنین AFP خودش را ترشح می کند.
  • تخمین نادرست سن جنین به عنوان دلیل بسیار رایج سطوح آلفا فتوپروتئین سرم مادر غیر طبیعی است.

تست برای غربالگری است و نه برای تشخیص و تقریبا قدرت پیش بینی مشابه با آمینیوسنتز یا نمونه برداری کوریونی را ندارد. تست غربالگری ریسک خطر کمی برای جنین دارد و با توجه به سن جنین می توان نوع تست های تهاجمی را انتخاب کرد.

تغییرات

در صورتی که تنها دو هورمون بالا مورد تست قرار گیرند، سپس تست تحت عنوان تست دوگانه نم دارد. تست چهارگانه به تست نمودن هورمون دیگری تحت عنوان اینهیبین می پردازد. علاوه براین، تست سه گانه ممکن است ترکیبی از اندازه گیری التراسوند باشد.

دابل مارکر

بتای آزاد hCG و PAPP-A اندازه گیری می شود. به هر حال سن مادر، وزن، نژاد و غیره هنوز درگیر هستند. در آمریکا تست دوگانه به عنوان بخشی از تست ترکیبی برای تشخیص های مورد نظر هست.

کواد مارکر

به تست نمودن سطوحی از دایمریک اینهیبین A (DIA) می پردازد که گاهی اوقات به سه تست دیگر اضافه می گردد و تحت عنوان تست چهارگانه نام دارد. بقیه نام های مورد استفاده برای آن تست چهارگنه، غربالگری چهارگانه با غربالگری تترا نام دارد. اینهیبین A یا DIA در موارد مربوط به تریزومی ۲۱ بالا و در تریزومی ۱۸ پایین هست.

اینهیبین Aشرایط مرتبط
زیادتریزومی ۲۱ (سندروم داون)
کم

تریزومی ۱۸ (سندروم ادوارد)

 

ارسال شده در سونوگرافی, سونوگرافی, مقالات توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری