جستجو

تحقیقات داگلاس هوری

تحقیقات داگلاس هوری
فروردین ۳۱, ۱۳۹۶

در دانشگاه کلورادو در دنور، داگلاس هوری به عنوان یک تحقیق پیشگام بر روی امواج فراصوت و از سال ۱۹۴۸ کار می کرد. هوری یک رادیولوژیست بود که در بیمارستان دولتی سربازان بازنشسته کار می کرد و بیشتر کار خود را به تمرکز بر توسعه تجهیزات نوع B صرف کرده بود، او در این روش به دنبال نمای ساختارهای بدن در یک شیوه دو بعدی بود که بتوان نتایج آن را با برش های واقعی از ساختار بدن در آزمایشگاه پاتولوژی مقایسه کرد. آثار منتشر شده از کارکنان موسسه MIT به عنوان اولین مرجع در مورد خدمات مربوط به امواج فراصوت در دسترس قرار گرفتند.
او همچنین قادر به نشان دادن یک رابطه اکوئی فراصوت بین ساختارها و یا بافت هایی مانند چربی و عضله بود، به طوری که ساختار انفرادی آنها را می توانست به صورت واضح نشان دهد. با حمایت دوست او جوزف هوملز که یک نفرولوژیست و یک همکار برای او حساب می شد (هوملز پس از آن دوره به عنوان سرپرست آزمایشگاه های تحقیقاتی بیمارستان مشغول به کار شد)، هوری در سال ۱۹۵۱ به همراه رودریک ویلیام وجرالد پاساکونی که دو مهندس بودند یک سیستم مخزنی فراصوت ساختند و به کمک آن توانستند اولین اسکنر ترکیبی خطی با توانایی تصویر برداری دوبعدی تولید کنند. تصویر مقطعی دو بعدی در سال ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ منتشر شدند که توانستند تفاسیر تصاویر دو بعدی از ارگان های داخلی و همچنین آسیب های آنها به طور متقاعد کننده ای نشان دهند. در سال ۱۹۵۴ این تیم یک دستگاه تصویر برداری ماینی تولید کرد که به عنوان یک اسکنر محیطی ترکیبی شناخته می شد. مبدل مربوط به این دستگاه در اطراف یک مخزن بزرگ قرار می گرفت و این مخزن پر از آب شده بود. این دستگاه قادر به ایجاد اسکن های ترکیبی از اعضای داخل شکم از زوایای مختلف برای ایجاد یک تصویر با وضوح بیشتر بود. تصاویر سونوگرافی به دست آمده در آن زمان تحت عنوان سوموگراف شناخته می شدند. تجهیزات و کشفیات مربوط به این دستگاه در بخش پزشکی مربوط به مجله لایف در سال ۱۹۵۴ گزارش شد. دستگاه پن اسکنر که در ان مبدل چرخشی در یک قوس نیم دایره در اطراف بیمار قرار می گرفت در سال ۱۹۵۷ بیشتر توسعه داده شد. بیمار در این حالت بر روی یک صندلی دندان پزشکی اصلاح شده قرار گرفته و در مقابل آن یک ظرف پلاستیکی به صورت پر شده با محلول سالین قرار می گیرد، در حالی که مبدل در طول قوس نیم دایره حرکت می کند عمل تصویر برداری انجام می شود. این دستاوردها توسط انجمن پزشکی آمریکا در یک نشست علمی در سان فرانسیسکو مورد تقدیر قرار گرفت و به آنها یک گواهی شایستگی توسط انجمن اهدا شد.
کار داگلاس هوری، جوزوف هلمز و تیم آنها یکی از مهممترین کار پیشگام در تصویر برداری سونوگرافی در حالت B بود و روش اسکن آنها در آن زمان و در آن دستگاه قدیمی از همان نوع تصویر برداری سونوگرافی است که ما امروزه از آن استفاده می کنیم. طرح پیشگام آنها در رابطه با استفاده از مدارهای الکترونیکی برای توسعه تصویر برداری حالت B طراحی شده بود، و این شامل مدارهای ژنراتوری پالسی – اکوئی، محدود کننده و همچنین مدارهای تقویت کننده و دمودولاتور می باشد.

 

ترجمه دکتر شاکری 

ارسال شده در زنان و زایمان, سونوگرافی, مقالات توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری