جستجو

تاریخچه تصویر برداری پزشکی -اولین ماشین تصویر برداری پزشکی به صورت مکانیکی

تاریخچه تصویر برداری پزشکی -اولین ماشین تصویر برداری پزشکی به صورت مکانیکی
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

تاریخچه تصویر برداری پزشکی -اولین ماشین تصویر برداری پزشکی به صورت مکانیکی

اولین ماشین تصویر برداری به صورت مکانیکی و به کمک جان و با استفاده از قطعاتی که از دوستان خود در مینیاپولیس گیر آورده بود ساخته شد. من قادر به شناسایی یک تست اسیلسکوپ در برد دستگاه بودم. ما قادر بودیم که سیستم خود را بسازیم و اولین تصویر برداری را در یک درمانگاه انجام دهیم و یک مقاله را به یک مجله علمی در طول ۱۰ روز ارسال کردیم و انتشار یافت. این مشارکت ما در سال ۱۹۵۲ مورد پذیرش قرار گرفت و اولین انتشار در زمینه استفاده از تصویر برداری سونوگرافی در تشخیص پزشکی بود (تا جایی که من خبر دارم). این دستگاه حتی قبل از مقاله داگلاس هوری درست شده بود که یک سیستم بسیار استادانه در آن شرح داده بود.

در ماه می سال ۱۹۵۳ آنها تصاویر واقعی از رشد سرطان های پستانی در ۱۵ مگا هرتز تولید کردند. انها همچنین رو های خود را تحت عنوان اکوگرافی و اکومتری را ابداع می کردند که نان دهنده ماهیت کمی تحقیقات آنهاست. در سال ۱۹۵۶ واید و رید ۱۱۷ مورد آسیب شناسی پستان با دستگاه های مدل B به صورت خطی مورد بررسی قرار دادند و کار بر روی تخیص روده بزرگ و شناسایی آن آغاز کردند. تجزیه و تحلیل این سری پستان نشان دهنده نتایج امیدوار کننده برای تشخیص قبل از عمل بود. همچنین با این روش نفوذ بافت های اطراف تومورهای بدخیم پستان نیز بررسی شد. واید و رید همچنین یک استفاده از مبدل های مدل A برای تصویر برداری از ترانس واژینال و ترانس رکتال در سال ۱۹۵۱ اختراع کردند. علیرغم این موارد، واید برای کارهای غیر متعارف خود در ان زمان قابل تقدیر است. نتایج او از لحاظ تفسیر بسیار دشوار بوده و در کل فاقد ثبات کافی بودند. حمایت های فکری و مالی برای تحقیقات واید به شدت کاهش یافته و همچنین اختلافاات حقوقی و سیاسی مانع از کمک های مالی دولتی به او می شد. کار او در نهایت با بودجه خصوصی که کمیاب بود انجام شد و داده های او به صورت ظاهری مورد تایید قرار گرفت و بسیار کم تر از آنچه که سزاوار بود حمایت شد.

جان رید پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۹۵۷ و با تمرکز با مواد اشاعه دهنده (رادیاتور) به پایان رسانید. به دنبال این دوره او درجه دکترای خود را در دانشگاه پنسیلوانیا گذراند. او از سال ۱۹۵۷ تا سال ۱۹۶۵ بر روی اکوکاردیوگرافی و تولیدو استفاده از سیستم آن در ایالت متحده کار می کرد، و فعالیت های خود را به همراه یک متخصص قلب و عروق به نام کولود جوینر انجام داد. تمامی کارهای جان واید در سایت بخصوص او ذکر شده است.

 

ترجمه دکتر شاکری 

 

کلمات کلیدی :

تاریخچه تصویربرداری پزشکی

تصویربرداری پزشکی

بهترین تصویربرداری پزشکی تهران

بهترین تصویربرداری پزشکی ایران

تصویربرداری پزشکی تهران

بهترین تصویربرداری پزشکی

ارسال شده در زنان و زایمان, سونوگرافی, مقالات توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری