جستجو

بهترین مراکز سونوگرافی غربالگری در تهران

بهترین مراکز سونوگرافی غربالگری در تهران
شهریور ۷, ۱۳۹۷

بهترین مراکز سونوگرافی غربالگری در تهران

با توجه به اینکه مراکز تصویربرداری زیادی در تهران وجود دارد مراجعین و بیماران همیشه در انتخاب بهترین مراکز سونوگرافی غربالگری در تهران انتخاب های کمی دارند. ضعف تجهیزات پیشرفته سونوگرافی، تجربه کمتر نسبت به پیشگامان عربالگری از عوامل تاثیر گذار در انتخاب بهترین مراکز سونوگرافی غربالگری در تهران میباشد.

سونوگرافی دکتر شاکری از ۱۸ سال پیش شروع به کار سونوگرافی غربالگری نمونده و از بهترین مراکز سونوگرافی غربالگری در تهران میباشد که در تعیین جنسیت جنین و امضا در هفته یازدهم از این حیث رکورد دار است. اکثر سونوگرافی ها حتی آنهایی که ادعا میکنند از بهترین مراکز سونوگرافی غربالگری در تهران هستند از زیر بار امضا حتی در هفته های بالاتر شانه خالی میکنند.

سونوگرافی دکتر شاکری تنها مرکز غربالگری است که با هرگونه بیش نمایی اختلالات جنین و آزمایشهای بی مورد و غیر ضرروری مخالف بوده و تاکید میکند هرگونه بزرگ نمایی در اختلالات جنینی به منظور کسب درآمد آزمایشگاهها و مراکز مخالف با هرنوع شئونات اخلاقی و انسانی است.

انتخاب بهترین مرکز سونوگرافی در تهران فقط با انتخاب تکنولوژی و کارکرد دستگاه سونوگرافی پیشرفته نیست و پزشک سونوگرافی تاثیر زیادی در نتیجه دستگاه دارد.

 

کلمات کلیدی:

بهترین مراکز سونوگرافی

بهترین  سونوگرافی در تهران

بهترین مرکز سونوگرافی در تهران