جستجو

بهترین سونوگرافی تهران

بهترین سونوگرافی تهران
خرداد ۱, ۱۳۹۶

بهترین سونوگرافی تهران

سونوگرافی دکتر شاکری

چرا ما ادعا می کنیم سونوگرافی دکتر شاکری بهترین سونوگرافی تهران است.با توجه به اینکه تعداد زیادی از سونوگرافی ها در سطح شهر موجود هستند که از تبحر زیادی برخوردارند ولی لطف زیاد بیماران و مراجعه کنندگان بیشمار باعث شده در صد رضایت بیشتری از دکتر شاکری داشته باشند.دکتر شاکری با قاطعیت و در هفته یازدهم میتواند جنسیت جنین را با یک درصد خطا تعیین کند که این آمار در میان بقیه پزشکان ۳ درصد برای هفته هجدهم است.در حالیکه در این سونوگرافی بدلیل معرف های قبلی تعداد زیادی از مراجعه کنندگان اقوام و دوستان خود را معرفی میکنند. باعث افتخار این مرکزبوده وهست که شامل لطف بزرگواران شده ایم.گذشته از اینها دکتر شاکری دارای بهترین مدرک فوق تخصص سونوگرافی از بهترین دانشگاه دنیا میباشد که با ۱۵ سال سابقه مفید و تجربه ۱۲ ساعت کار در روز بهترین سابقه را در بین همکاران دارد.

 

ما افتخار داریم اعلام کنیم با کمترین خطا در سونوگرافی آنومالی وتعیین جنسیت و زودترین زمان دکتر شاکری را یکی از بهترینها بدانیم .

 

 

کلمات کلیدی:

 

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی و تعیین جنسیت

بهترین مرکز سونوگرافی در تهران