جستجو

با شما در شبکه های مجازی همراهیم!

با شما در شبکه های مجازی همراهیم!
اسفند ۸, ۱۳۹۵

مرکز تصویربرداری دکتر شاکری همراه شما در شبکه های مجازیست! 

مراجعین محترم می توانند با استفاده از لینک های زیر ما را در شبکه های مجازی دنبال نمایند.

 

ارسال شده در اخبار مرکز توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری