جستجو

مرکز تصویربرداری دکتر شاکری استخدام می کند! (به اتمام رسید)

مرکز تصویربرداری دکتر شاکری استخدام می کند! (به اتمام رسید)
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵

مرکز تصویربرداری دکتر شاکری به دو نفر منشی خانوم جهت همکاری نیازمند است

 

مهلت ثبت نام اینترنتی به پایان رسید

ارسال شده در اخبار مرکز توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری