جستجو

آنومالی اسکن سه ماه دوم بارداری یا غربالگری سه ماهه دوم

آنومالی اسکن سه ماه دوم بارداری یا غربالگری سه ماهه دوم
تیر ۲۳, ۱۳۹۶

آنومالی اسکن سه ماه دوم بارداری یا غربالگری سه ماهه دوم

این یک اسکن دقیقی است که در هفته ۱۸ تا ۲۳ بارداری انجام می شود که هر بخش از آناتومی جنین برای دیدن ررسی قرر می گیرد در صورتی که کودک به صورت طبیعی تکامل یافته باشد. توجه خاصی به مغز، صورت، نخاع، قلب، معده، کلیه و روده و اندام ها می شود.

در صورتی که هر نقصی تشخیص دهد که یافته های مشخصی وجود دارد در ااین صورت فرصتی برای والدین به منظور مشاوره بیشتر با مشاور ارشد جنین شناسی فراهم می گردد.

چرا اسکن آنومالی جنین انجام می شود؟

اکثر کودکان نرمال هستند. به هر حال همه زنان با توجه به سن شان شانس کمی برای داشتن کودکی با ساختار غیر طبیعی که منجر به محدودیت فیزیکی و روانی دارند. بیشتر این اختلالات می تواند تشخیص داده شود و در اسکن آنومالی جنین تشخیص دده شود.

آیا این تست امن است؟

التراسوند برای ۴۰ سال برای نشان دادن بارداری مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین شواهدی وجود دارد که تضمین می کنند که اولتراسوند هم برای مادر و هم کودک امن است. به هر حال ما فکر می کنیم که این اسکن در زمان دادن نتایج خوب عاقلانه است و با حداقل مقدار امواج صوتی براساس اصول ALARA مورد استفاده قرار می گیرد.

در زمانی که وارد اتاق اسکن می شوم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

تصویر اسکن بهترین تصویر را نشن می دهد. اسکن کردن نیاز به تمرکز زیادی به خصوص در صورتی دارد که کودک شما فعال ست. به همین دلیل است که اسکن کردن در اتاقی تاریک و آرام انجام می شود.

از شما خواسته می شود که بر روی تختی دراز بکشید، لباس های خود را تا سینه بالا برید و کمی شلوار خود را تا بالای پا بالا بکشید. دستمال کاغذی در اطراف شما گذاشته می شود و برای محافظت از ژل التراسوند استفاده می شود که بر روی شکم شما زده می شود. پزشک سپس ابزاری در دست می گیرد که پروب نام دارد و با فشار کمی بر روی پوست به کار می رود.

بیشتر آزمایش ها بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه طول می کشد اما گاهی اوقات به منظور حرکت کردن کودک شما به موقعیتی مطلوب تر طولانی تر می شود.

پزشک به ضربان قلب کودک شما و بخش هایی از بدنش مانند صورت و دست ها قبل از توجه به جزئیاات دقت می کند.

برای شما دشوار است تا اندام های بدن کودک را تشخیص دهید، زیرا پزشک به بررسی زوایا و بخش های مختلف می پردازد.

استخوان کودک شما در اسکن سفید به نظر می رسد و بافت های نرم آن خکستری به نظر می رسد. مایع آمینوتیک در اطراف کودک شما سیاه است.

چه چیزی ممکن است مشاهده گردد؟

بیشتر اختلالات غیر طبیعی جدی می تواند با کمک اسکن تشخیص داده شود. به هر حال ممکن نیست که همه مشکلات را ببینیم و برخی تنها بعد از تولد مشخص می شوند. برخی شرایط شرایط مانند فلج مغزی و اوتیسم هرگز در اسکن مشخص نمی شوند.

کیفیت مربوط به تصویر اسکن بستگی به فاکتورهای زیادی دارد که شامل موقعیت کودک و اندازه مادر است. برای مثال این مساله برای دیدن کودک در صورت وزن زیاد مادر غیر ممکن است. تصویر ضعیف بر روی توانایی دیدن مشکلات اثر دارد.

در طول اسکن، پزشک بخش هایی از کودک شما را اندازه گیری خواهد کرد و نحوه رشد آن را خواهد دید. پزشک اندازه کودک شما را اندازه گیری می کند.

  • دور سر (HC)
  • دور شکم (AC)
  • استخوان ران (FL)
  • استخوان بازو

اندازه گیری ها باید منطبق با آن چه که برای کودک انتظار می رود باشد.

پزشک به بررسی جفت (بعد از تولد) می پردازد. جفت کم توصیف می گردد در صورتی که پایین باشد و یا این که گردن جنین را پوشش دهد. در صورتی که جفت پایین باشد، شما نیاز به اسکن دیگری در ماه هشتم برای کنترل موقعیت آن دارید. سپس این احتمال وجود دارد که جفت از سرویکس شما حرکت نماید.

پزشک سپس سر کودک شما، صورت، نخاع، دیواره شکم، قلب، معده، کلیه، طناب عصبی، دست ها، پاها، مایع آمینیوتیک را بررسی می کند.

چه نوع مشکلاتی ممکن است مشخص گردد؟

در زیر لیستی از انواع مختلف اختلالات شناختی را نشان می دهد و این که ب چه احتمال اسکن هر کدام ااز مشکلات را تشخیص می دهد.

مشکلمشکل چگونه استشانس تشخیص با اسکن
اسپینا بیفداباز بودن طناب عصبیبیش از ۹۰ درصد
آنسفالینبود بخش بالای سر۹۹ درصد
هیدروسفالوسمایع بیش از حد در درون مغز۶۰ درصد
مشکلات قلبی اصلی۶۰ درصد
فتق دیاافراگمنقص ماهیچه ایی که سینه و شکم را جدا می کند۶۰ درصد
Exomphalos/gastroschisisنقص دیواره شکم۹۰ درصد
مشکلات ااصلی کلیهاز دست دادن یاا کلیه های غیر طبیعی۸۵ درصد
اختلالات اندامی اصلیاز دست دادن اندام یا غیر طبیعی بودن آنها۹۰ درصد
فلج مغزیاسپاسیتیهرگز دیده نمی شود
اوتیسمهرگز دیده نمی شود
سندروم داونشاید در ارتباط با قلب و مشکلات روده باشددر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد

بیشتر موارد در ااواخر بارداری یا موقع تولد پدیدار می شوند.

این به معنای این است که حتی در صورتی که اسکن شما طبیعی است ام هنوز شاانس کمی برای ابتلا کودک شما به برخی مشکلات وجود دارد. برخی شرایطشامل مشکلات قلبی معین و مشکلات روده ممکن است تا بعد از تولد مشاهده نشود. داشتن اسکن آنومالی به احتمال زیااد این شرایط را در بیشتر کودکان که سالم متولد شده اند نشان داده است.

آیا سندروم داون یا اختلالات کرموزومی در اسکن مشاهده می شوند؟

این اسکن نیز می تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد موارد مربوط به سندروم داون را نشان دهد اما غربالگری مربوط به سه ماهه اول بارداری یاا FTS بهتر تشخیص می دهد. به دلیل ااین که ۳۰ تا ۵۰ درصد از موارد مبتلا به سندروم داون در التراسوند نرمال به نظر می رسند تنها آمینیوسنتز می تواند به شما اطلاعات معینی بدهد.

گاهی اوقات افراد با اختالالات کرموزومی نشانه هایی دارند که مارکر اولتراسوند نام دارد. این ها به ترتیب اهمیت شامل ضخامت پوست پشت گردن، نبود استخوان بینی، مایع کم مغزی، مشکلات مربوط به شریان گردن و گاهی دست ها و پااهای کوتاه، نقاط سفید در قلب یا شکم کودک یا کیست های کولیت کورید در مغز هست.

در حالی که برخی از کودکان با ااختلالات کرموزومی این مارکرها را دارند، مهم ااست که به یاد داشته باشید که بیشتر کودکان طبیعی نیز این نشانه ها را دارند. تنها روش برای تشخیص مشکل کرموزومی استفاده از آمینیوسنتز هست.

در صورت وجود نشنه های مربوط به مشکل چگونه است؟

بیشتر مشکلاتی که نیاز به تکرار اسکن کردن دارند جدی نیستند. در حدود ۱۵ درصد از اسکن ها مجدادد به همان دلیل یا دلیل دیگری انجام می شوند.

دلیل بسیار رایج ااین است که پزشک هر چیزی را که نیاز هست نمی بیند. این ممکن است به این دلیل باشد که کودک شما در موقعیت خوبی قرار ندارد یا ین که شما وزن زیادی دارید که در این صورت اسکن بعد از یک تا دو هفته باید تکرار گردد.

در صورتی که پزشک شمایک مشکل را ببیند، در ین صورت مستقیم به شما می گوید.

در صورتی که پزشک ببیند که کودک شما مستعد بیماری قلبی است، از شما می خواهد که ااکو جنین انجام دهید. اسکن مربوط به اکوجنین جزئیاتی را برای مشاهده قلب کودک شما ارائه می دهد.

در صورتی که اسکن مشکل جدی را نشان دهد در این صورت شما حمایت و راهنمایی زیادی در مورد همه گزینه های ممکن خوااهید شد. اگرچه چنین مشکلات جدی کمیاب است اما برخی خانواده ها با تصمیم گیری دشواری جهت پایان دادن به بارداری رو به رو می شوند.

بقیه مشکلات ممکن ست به معنای این باشد که کودک نیاز به جراحی و درمان بعد از تولد یا حتی جراحی قبل ااز تولد دارد. محدوده کاملی ز افرادی وجود دارد که در این زمان های دشوار حامی هستند.

شما می توانید جزئیات بیشتر را در صفحه اصلی وب سایت بخوانید.

 

ارسال شده در سونوگرافی, مقالات توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری